Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Dung 25/05/2022
3 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
4 CÔNG TY CP SXTM ĐIỆN TỬ THIÊN THÀNH ĐẠT 25/05/2022
5 Công Ty TNHH SX TM Dù Quốc Tín 25/05/2022
6 Trần Ánh Ngọc 25/05/2022
7 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
8 ĐINH THỊ KIỀU OANH 25/05/2022
9 THAI THI KIM QUY 25/05/2022
10 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022