Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LƯƠNG MINH LUẬT 09/08/2022
3 Ngô Thị Thanh Hương 09/08/2022
4 NGUYỄN MINH THƯ 09/08/2022
5 TRẦN THỊ KIM THẮNG 09/08/2022
6 TRẦN VĂN THI 09/08/2022
7 Nguyễn Trần Bảo Thư 09/08/2022
8 VƯƠNG TRÀ MINH HIỀN 09/08/2022
9 TRẦN VĂN THI 09/08/2022
10 TRẦN VĂN THI 09/08/2022