Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TRƯỜNG VŨ 02/12/2021
3 Phan Thị Kim Anh 02/12/2021
4 PHẠM MINH NGHĨA 02/12/2021
5 LỮ THỊ MINH TRÂM 02/12/2021
6 Phan Thị Kim Anh 02/12/2021
7 CÙ HUY QUÝ 02/12/2021
8 Lữ Thị Hoài Bảo 02/12/2021
9 Lữ Thị Hoài Bảo 02/12/2021
10 Phan Thị Kim Anh 02/12/2021