Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Quang Hiền 25/05/2022
3 TRẦN THANH NHÀN 25/05/2022
4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 25/05/2022
5 VÕ YẾN NHI 25/05/2022
6 VÕ TÙNG ĐÚC 25/05/2022
7 Từ Hoa Trâm 25/05/2022
8 NGUYỄN THANH BÌNH 25/05/2022
9 Trương Thị Hoa 25/05/2022
10 CÔNG TY TNHH TM DV ME-PRO 25/05/2022