Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Như Thành 03/12/2021
3 Trần Thị Lợi 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DIỆU 03/12/2021
5 Huỳnh Thị Như Ý 03/12/2021
6 Phạm Như Thành 03/12/2021
7 NGUYỄN CÔNG TUẤN 03/12/2021
8 LÊ THỊ HÀ 03/12/2021
9 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021
10 NGUYỄN THỊ DUNG 03/12/2021