Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lương Quốc Anh 16/08/2022
3 PHAN PHONG PHÚ 16/08/2022
4 NGUYỄN ĐÌNH TÂM 16/08/2022
5 BẠCH THỊ THÙY TRINH 16/08/2022
6 Phan Vũ Như Quỳnh 16/08/2022
7 NGUYỄN CHÍ HÙNG 16/08/2022
8 Phan Văn Lẹ 16/08/2022
9 HOÀNG VŨ GIA HÂN 16/08/2022
10 NGUYỄN MINH PHONG 16/08/2022