Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ánh Sao 27/05/2022
3 Phạm Trần Anh Thơ 27/05/2022
4 ĐÀM THỊ THẠCH 27/05/2022
5 nhân nguyễn 27/05/2022
6 Lê Thanh Hiền 27/05/2022
7 Trần Hoàng Đại Ngọc 27/05/2022
8 Nguyễn Thị Hồng Thắm 27/05/2022
9 ĐỖ XUÂN TRƯỜNG 27/05/2022
10 Nguyễn Hoàng Kiên 27/05/2022