Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hoài Thắm 25/09/2021
2 Đỗ Mạnh Cường 25/09/2021
3 Nguyễn Minh Trí 25/09/2021
4 Lê Văn Bình 25/09/2021
5 Nguyễn Minh Trí 25/09/2021
6 HUỲNH THỊ LIÊU 25/09/2021
7 ha thị mai 25/09/2021
8 Lê Thị Hoàng phi 25/09/2021
9 TRỊNH THỊ LIÊN 25/09/2021
10 TRỊNH THỊ CẨM VÂN 25/09/2021