Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HỒNG NHUNG 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 03/12/2021
4 Lê Thị Phương Hồng Hải 03/12/2021
5 Hoàng Mạnh Cường 03/12/2021
6 CÔNG TY TNHH CONCEPT SPORT 03/12/2021
7 Phan Thị Trang 03/12/2021
8 Đồng Thị Luân 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Bình An 03/12/2021
10 TRẦN TƯỜNG LINH 03/12/2021