Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 KỊCH THUỲ HOÀ 21/01/2022
3 TRẦN THỊ THANH TRÚC 21/01/2022
4 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 21/01/2022 18/02/2022
5 ĐẶNG VĨNH LỘC 21/01/2022 24/01/2022
6 TRẦN ANH DŨNG 21/01/2022 08/02/2022
7 ĐỖ LÊ UYÊN THI 21/01/2022 24/01/2022
8 Ngô Thị Ngọc My 21/01/2022
9 TRẦN KIM HIỀN 21/01/2022 24/01/2022
10 NGUYỄN THANH BÌNH 21/01/2022 24/01/2022