Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Lê Thị Thùy Dương 18/10/2021
3 MAI THỊ HẰNG 18/10/2021
4 TÔ KIM VÂN 18/10/2021
5 Bùi Thụy Diễm Trinh 18/10/2021 21/10/2021
6 Nguyễn Quang Hải 18/10/2021 21/10/2021
7 Đào Vũ Hải Bình 18/10/2021 25/10/2021
8 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 18/10/2021 21/10/2021
9 Lâm Quang Hiếu 18/10/2021 25/10/2021
10 Nguyễn Thị Bích Phương 18/10/2021 21/10/2021