Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Thanh Thảo 23/05/2022
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂN 23/05/2022
4 Trương Huỳnh Ngọc Trâm 23/05/2022
5 CÔNG TY TNHH MTV TMDV PHÁT MINH TÍN 23/05/2022
6 CHUNG TUYẾT MAI 23/05/2022
7 Mai Đào Thúy Ngọc 23/05/2022
8 Trương Huỳnh Ngọc Trâm 23/05/2022
9 CHUNG TUYẾT MAI 23/05/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG TRẺ EM XUẤT KHẨU VECO 23/05/2022