Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 nguyễn kiều kim phượng 28/07/2021
2 Lê Đức Ngân Hà 28/07/2021
3 Trần Đăng Khang 28/07/2021
4 TRẦN VĂN THI 28/07/2021
5 TRẦN VĂN HOÀNG 28/07/2021
6 Nguyễn Trọng Tín 28/07/2021 06/08/2021
7 Dương Khuê Tú 28/07/2021
8 BÙI THỊ BÉ NHI 28/07/2021 06/08/2021
9 Nguyễn Trung Thành 28/07/2021 06/08/2021
10 LÊ QUỐC HIẾU 28/07/2021 06/08/2021