Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN KỲ 27/11/2021
3 Trương Nguyễn Bình Minh 27/11/2021
4 CÔNG TY TNHH PLAYPLUS 27/11/2021
5 Vũ Nguyễn Tuyết Linh 27/11/2021
6 Lê Thị Huỳnh Châu 27/11/2021
7 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN THIÊN PHÚC (ĐẶNG THANH HOÀI) 27/11/2021
8 CÔNG TY TNHH BGV 27/11/2021
9 ĐẶNG VĂN XUÂN QUÝ 27/11/2021 13/12/2021
10 CÔNG TY TNHH BGV 27/11/2021