Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Huỳnh Ngọc Phượng 29/11/2021
3 Võ Thị Loan 29/11/2021
4 Phạm Thị Hồng 29/11/2021
5 CÔNG TY TNHH NHÂN PHONG THÁI (NHAN PHÚC TRUNG)) 29/11/2021
6 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 29/11/2021
7 PHẠM THỊ MINH TRANG 29/11/2021
8 Tất My Trâm 29/11/2021
9 Võ Như Ngọc 29/11/2021
10 Võ Như Ngọc 29/11/2021