Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kim Tuyến 18/05/2022 24/05/2022
3 NGUYỄN MINH DẦN 18/05/2022 09/06/2022
4 Võ Thị Xuân Quang 18/05/2022 24/05/2022
5 NGUYỄN THỊ HÀ 18/05/2022 24/05/2022
6 Nguyễn Thị Lan 18/05/2022 24/05/2022
7 VÕ HIẾU UYÊN LINH 18/05/2022 24/05/2022
8 Phạm Huệ Anh 18/05/2022 24/05/2022
9 Trịnh Thị Ngọc Điệp 18/05/2022 24/05/2022
10 Nguyễn Hoàng Châu Linh 18/05/2022 24/05/2022