Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/10/2022 21/10/2022
3 Trịnh Thị Phương 06/10/2022
4 DƯƠNG YẾN XUÂN 06/10/2022
5 Trịnh Thị Phương 06/10/2022
6 Dương Thị Thu Thúy 06/10/2022
7 PHẠM THỊ NHỊ 06/10/2022
8 TRƯƠNG NGỌC LIÊN 06/10/2022
9 Nguyễn Thị Ngọc Bích 06/10/2022 11/10/2022
10 Võ Thị Thanh Thảo 06/10/2022 11/10/2022