Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Châu Thị Hồng Thu 07/12/2021
3 kim cuc 07/12/2021
4 PHẠM THỊ XOAN 07/12/2021
5 TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊN 07/12/2021
6 NGUYỄN LƯƠNG HUỲNH ĐÀO 07/12/2021
7 Nguyễn Văn Đẹp 07/12/2021
8 Bùi Thị Bích Hà 07/12/2021
9 VĂN KÝ 07/12/2021
10 CÔNG TY TNHH XNK TM HỒNG HƯNG 07/12/2021