Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thụy Thanh Phương 05/12/2021
3 Phan Thị Thảo 05/12/2021
4 LÊ THỊ THU TRANG 05/12/2021
5 Đặng Thụy Thanh Phương 05/12/2021
6 Đặng Thụy Thanh Phương 05/12/2021
7 VŨ VĂN TUẤN 05/12/2021
8 ĐINH VĂN DŨNG 05/12/2021
9 Văn Lệ Hương 05/12/2021
10 Phạm Thị Ái NHi 05/12/2021