Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐINH THỊ BẢY 01/12/2020 04/12/2020
2 Lưu Thúy Kiều 01/12/2020
3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÚA ( LÊ QUANG TÙNG - NH) 0917505738 01/12/2020 02/12/2020
4 TRẦN THỊ THU THÚY 01/12/2020 02/12/2020
5 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÚA ( LÊ QUANG TÙNG - NH) 0917505738 01/12/2020 02/12/2020
6 Lưu Thúy Kiều 01/12/2020
7 NGUYỄN HUỲNH THANH LOAN 01/12/2020
8 Lưu Thúy Kiều 01/12/2020
9 HUỲNH VĂN PHONG 01/12/2020 15/12/2020
10 trần thanh tuấn 01/12/2020 02/12/2020