Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HOÀNG LẠC 09/12/2021
3 Lê Thị Dung 09/12/2021
4 Lê Thị Dung 09/12/2021
5 NGUYỄN THỤY VIỆT PHƯƠNG 09/12/2021
6 Trần Thị Kim Hoàng 09/12/2021
7 Nguyễn Thị Hồng Hảii 09/12/2021
8 Trần Thị Á Ni 09/12/2021
9 Đặng Trọng Thành 09/12/2021
10 NGUYỄN HOÀNG LẠC 09/12/2021