Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hoàng Châu Linh 18/05/2022 23/05/2022
3 vòng mi lan 18/05/2022
4 ĐẶNG PHỤNG NHI 18/05/2022
5 Vương Duy Khanh 18/05/2022 23/05/2022
6 VÒNG THANH TRÂM 18/05/2022
7 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG 18/05/2022
8 NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU 18/05/2022 23/05/2022
9 Trần Thanh Thi 18/05/2022
10 Nguyễn Thị Hòa (bưu điện) 18/05/2022 23/05/2022