Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Thanh Bình 05/10/2022
3 Dương Trường Trọng Linh 05/10/2022
4 LÊ ĐẶNG ĐỨC THẮNG 05/10/2022
5 ĐẶNG PHỤNG NHI 05/10/2022
6 Vũ Thụy Mỹ Phương 05/10/2022
7 NGÔ XUÂN QUYỀN 05/10/2022
8 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 05/10/2022
9 HỒNG ĐOÀN MỸ KIM 05/10/2022
10 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 05/10/2022