Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ANH THƯ 06/10/2022
3 TRẦN THỊ THANH THÚY 06/10/2022
4 LÊ THỊ HOA NHI 06/10/2022
5 Lê Ngọc Thanh Nhàn 06/10/2022
6 Nguyễn Thị Minh Trí 06/10/2022
7 LÊ THỊ THANH VÂN 06/10/2022
8 NGUYỄN NGỌC THÚY DƯƠNG 06/10/2022
9 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 06/10/2022
10 NGUYỄN THỊ MỸ VÂN 06/10/2022