Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thanh Sơn 28/01/2022
3 Lê Thị Hồng Thu 28/01/2022
4 NHƯ 28/01/2022 25/02/2022
5 Trần Thúy Nga 28/01/2022
6 PHƯƠNG THANH 28/01/2022 25/02/2022
7 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN COASTER FURNITURE - BƯU ĐIỆN 28/01/2022 09/02/2022
8 Huỳnh Ngọc Lan 28/01/2022
9 MÃ NHƯ HÀ 28/01/2022 18/02/2022
10 VÕ KHẮC THƯỜNG 28/01/2022 18/02/2022