Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 Cao Nguyệt Mỹ 30/11/2021
4 Ngô Thị Thảo 30/11/2021
5 VÕ NGỮ UYÊN HƯƠNG NHÃ KHANH 30/11/2021
6 NGUYỄN BÁ PHƯƠNG THƯ 30/11/2021
7 Lương Thị Thùy Phương 30/11/2021
8 NỊNH THÚY HẢI 30/11/2021
9 Nguyễn Danh Vũ Sơn 30/11/2021
10 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 30/11/2021 05/01/2022