Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Trọng Thành 28/10/2021
3 Đặng Trọng Thành 28/10/2021
4 Lý Thế Vinh 28/10/2021
5 Đồng Viết Hoàng Phương 28/10/2021
6 Đinh Thị Lệ Hồng 28/10/2021
7 Trần Thị Mỹ Hương 28/10/2021
8 NGUYỄN DIỆN 28/10/2021
9 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 28/10/2021
10 Huỳnh Yến Chi 28/10/2021