Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ LÀNH 11/05/2021
2 NGUYỄN ĐINH DUY 11/05/2021
3 HUỲNH THỊ HIẾU THẢO 11/05/2021 01/06/2021
4 CAO DƯƠNG THANH HUY 11/05/2021
5 Lý Thị Thu Hằng 11/05/2021
6 NGUYỄN DANH HỢI 11/05/2021
7 Cty Điện Lực Thủ Thiêm 11/05/2021 21/05/2021
8 PHAN THỊ RẾT 11/05/2021 14/05/2021
9 Hoàng Thị Yến 11/05/2021
10 TRẦN VĂN THI 11/05/2021 18/05/2021