Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dương Thị Kim Hồng 27/10/2021
3 Nguyễn Phúc Khánh 27/10/2021
4 NGUYỄN THANH DÂN 27/10/2021
5 Trần Bách Diêu 27/10/2021
6 PHẠM ĐÌNH LONG 27/10/2021
7 Nguyễn Thị Bình An 27/10/2021
8 Trần Thị Mỹ Hương 27/10/2021
9 NGUYỄN VĂN SỬ 27/10/2021
10 LÊ THỊ THẮM 27/10/2021