Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Công 27/01/2022
3 TRỊNH XUÂN KHÁNH 27/01/2022
4 NGUYỄN THỊ THỦY 27/01/2022 07/03/2022
5 ĐẶNG HÀNG TRƯỜNG 27/01/2022 17/02/2022
6 NGUYỄN TẤN HÙNG 27/01/2022 14/02/2022
7 TRAN THI GAI 27/01/2022
8 NGUYỄN THÀNH HIỆP 27/01/2022 28/01/2022
9 TRẦN PHƯỚC HẢI 27/01/2022 28/01/2022
10 TRẦN PHƯỚC HẢI 27/01/2022 28/01/2022