Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN NHƯ MINH 12/05/2021
2 Nguyễn Thị Tuyết Mai 11/05/2021
3 Trần Tấn Lộc 11/05/2021
4 Nguyễn Thị Luyến 11/05/2021
5 Đinh Trần Thùy Linh 11/05/2021
6 Nguyễn Gia Việt Huy 11/05/2021
7 Nguyễn Gia Việt Huy 11/05/2021
8 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 11/05/2021
9 Nguyễn Nhật Tiến 11/05/2021
10 NGUYỄN QUANG TUẤN 11/05/2021 26/05/2021