Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Hữu Quả 14/05/2021
2 Ngô Thị Lệ 14/05/2021
3 LÊ TIẾN ĐĂNG 14/05/2021
4 Phạm Tiến Thành 14/05/2021
5 Ngô Thị Lệ 14/05/2021
6 LAI NGỌC BÍCH SINH 14/05/2021
7 NGUYỄN THỊ HUỲNH PHƯƠNG 14/05/2021
8 TRẦN HOÀNG YẾN PHƯƠNG 14/05/2021
9 PHẠM THANH NGÂN 14/05/2021
10 NGUYỄN MINH ĐƯỜNG-HUỲNH THỊ THANH HIỀN 14/05/2021