Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ THANH HẬU 26/01/2022
3 Phạm hướng dương 26/01/2022
4 TRẦN VĂN THI 26/01/2022
5 LÊ ĐOÀN QUỲNH NHƯ 26/01/2022
6 NGUYỄN THỊ THI THI 26/01/2022
7 Nguyễn Thị Phương 26/01/2022
8 PHAN THỊ THANH HẬU 26/01/2022
9 NGUYỄN THỊ THI THI 26/01/2022
10 Nguyễn Thị Phương 26/01/2022