Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 29/07/2021
2 Trinh Kieu Hanh 29/07/2021
3 NGUYỄN THÀNH NHỰT - LÝ MỸ LAN 29/07/2021
4 Trần Thị Ngọc Hạnh 29/07/2021
5 Nguyễn Lê Trà My 29/07/2021
6 Đào Vũ Hải Bình 29/07/2021
7 Lý Thùy Trang 29/07/2021
8 PHAN THANH HẢI 29/07/2021
9 Bùi Thụy Diễm Trinh 29/07/2021 03/08/2021
10 Nguyễn Thị Bình An 29/07/2021