Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Bích Hà 18/06/2021
2 Phạm Văn Đê 18/06/2021
3 CÔNG TY TNHH NAPHA-T.Y 18/06/2021
4 Lê Thị Thanh 18/06/2021
5 THAI THI KIM QUY 18/06/2021
6 CÔNG TY TNHH NAVY-T.S 18/06/2021
7 Nguyễn Ngọc Hoài Sương 18/06/2021
8 Hồ Khánh Việt Long 18/06/2021
9 Đặng Trọng Thành 18/06/2021
10 Bưu Điện 18/06/2021 29/06/2021