Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TM DV Sự Kiện Hoàng Lam 23/05/2022
3 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TYGON 23/05/2022
4 Lầu Đức Duy 23/05/2022
5 Trịnh Phi Yến 23/05/2022
6 Nguyễn Đình Cường 23/05/2022
7 PHÙNG NGỌC THU 23/05/2022
8 NGUYỄN THỊ BÍCH TY 23/05/2022
9 ĐOÀN VĂN ĐÔNG 23/05/2022
10 CÔNG TY TNHH Đỗ Phúc Ân 23/05/2022 26/05/2022