Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Lan Phương 20/05/2022
3 Lương Quốc Anh 20/05/2022
4 NGUYỄN NGỌC VINH 20/05/2022
5 Nguyễn Thị Hồng Huyền 20/05/2022
6 Nguyễn Thụy Kim Ngọc 20/05/2022
7 hà thị kim chi - cấp mới (c3) 20/05/2022 25/05/2022
8 HÀ NGỌC TRÂN 20/05/2022
9 Công ty TNHH Thương mại Cơ khí Liên Thịnh 20/05/2022
10 Phạm Thị Quân 20/05/2022 20/06/2022