Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VƯU HÁ 17/09/2021
2 Trần Hồ Hải Yến 17/09/2021
3 PHẠM THỊ MINH TRANG 17/09/2021
4 Dương Văn Thuận 17/09/2021
5 Trần Hữu Nghĩa 17/09/2021
6 Lưu Tuyêt Anh 17/09/2021
7 Nguyễn Đức Minh 17/09/2021
8 TRẦN THỊ NHÀI 17/09/2021
9 Phuong thi nguyet 17/09/2021
10 Phạm Minh Chí Hiếu 17/09/2021