Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI KIM HUỆ 14/05/2021 17/05/2021
2 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 14/05/2021 17/05/2021
3 PHẠM VĂN TUẤN 14/05/2021 17/05/2021
4 NGUYỄN THƯƠNG HOÀI NGỌC 14/05/2021 17/05/2021
5 Trần Minh Anh 14/05/2021
6 Trần Thị Loan Anh 14/05/2021
7 Nguyễn Thị Nga 14/05/2021
8 Võ Anh Đào 14/05/2021
9 CAO NGỌC HUỆ 14/05/2021
10 Phạm Thị Thùy Trang 14/05/2021