Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 04/07/2022
3 nguyễn thị kim hồng thoa 04/07/2022
4 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 04/07/2022
5 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 04/07/2022
6 Hồ Thị Ngọc 04/07/2022
7 Nguyễn Thị Diễm Phương 04/07/2022
8 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 04/07/2022
9 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 04/07/2022
10 ĐỖ THỊ KIM CHI 04/07/2022