Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 08/12/2021
3 Lê Thị Bích Diệp 08/12/2021
4 LÂM THỊ THẢO HIỀN 08/12/2021
5 NgUYỄN ĐÌNH THẮNG 08/12/2021
6 Huỳnh Thị Bích Hiền 08/12/2021
7 Cao Uyên 08/12/2021
8 Nguyễn Thị Sen 08/12/2021
9 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN THỊNH PHÁT 08/12/2021
10 TRẦN THU TRANG 08/12/2021