Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ THANH THƯ 18/05/2022
3 Trần Thị Lan Phương 18/05/2022
4 Nguyễn Hữu Công 18/05/2022
5 Đinh Hoàng Mi Mi 18/05/2022
6 Trần Thị Lan Phương 18/05/2022
7 Phạm Thảo Duy 18/05/2022
8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG THÁI HỒNG 18/05/2022
9 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022
10 Nguyễn Ngọc Hồng Diệp 18/05/2022