Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÂM QUANG HIẾU 08/12/2021
3 VÕ PHƯỚC THIÊN TRANG 08/12/2021
4 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 08/12/2021
5 DƯƠNG TUYẾT NHI 08/12/2021 09/12/2021
6 ĐỖ TIẾN ĐẠT 08/12/2021 14/12/2021
7 NGUYỄN MINH HẰNG 08/12/2021
8 LÊ THỊ HẠNH HOA 08/12/2021
9 Nguyễn Thị Nga 08/12/2021
10 LÊ MẠNH HÙNG 08/12/2021