Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Đức Huy 27/07/2021
2 Hoàng Thị Mỹ Huyền 27/07/2021
3 TRẦN DUY LÂN 27/07/2021
4 Nguyễn Thị Bình An 27/07/2021
5 THAI THI KIM QUY 27/07/2021
6 le thi tuong vi 27/07/2021
7 LÊ TRƯỜNG VŨ 27/07/2021
8 Nguyễn Thị Trúc Giang 27/07/2021
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 27/07/2021 03/08/2021
10 Bưu điện (Lê Hùng Thanh) 27/07/2021 31/08/2021