Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯU QUANG VINH 06/05/2021
2 LÊ QUỲNH 06/05/2021
3 LÊ THỊ MƯU HUỲNH 06/05/2021
4 HUỲNH TRUNG TRỰC 06/05/2021
5 Nguyễn Thị Ngọc Bích 06/05/2021
6 Võ Thị Tuyết Phượng 06/05/2021
7 Phạm Nữ Diệu Ý 06/05/2021
8 Nguyễn Đức Ngọc Quý 06/05/2021
9 TRẦN VĂN THI 06/05/2021
10 LÊ THỊ HUÊ 06/05/2021