Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Mai Đào Thúy Ngọc 23/05/2022
3 Trương Huỳnh Ngọc Trâm 23/05/2022
4 CHUNG TUYẾT MAI 23/05/2022
5 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG TRẺ EM XUẤT KHẨU VECO 23/05/2022
6 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ÂN 23/05/2022
7 Phan Thị Thanh Thảo 23/05/2022
8 Từ Do Quốc Tân 23/05/2022
9 Cao Thị Huệ 23/05/2022
10 Mai Đào Thúy Ngọc 23/05/2022