Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 trần tấn quang 30/06/2022
3 NGUYỄN THANH TÂM 30/06/2022
4 VŨ THỊ THANH THÚY 30/06/2022
5 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY 30/06/2022
6 Nguyễn Thị Ngọc Như 30/06/2022
7 Lê Thị Ngọc Phượng 30/06/2022
8 Trần Quý Hạnh 30/06/2022
9 Phạm Thị Liễu 30/06/2022
10 Nguyễn Thị Thúy Nhi 30/06/2022