Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ AN 20/10/2021 25/10/2021
2 Vũ Thị Thư 20/10/2021
3 Nguyễn Thị Thanh Kiều 20/10/2021
4 Lại Thị Khánh 20/10/2021
5 Phạm Tiến Thành 20/10/2021
6 Nguyễn Thị Thu Hà 20/10/2021
7 phạm trung tín 20/10/2021
8 VŨ THỊ THANH THỦY 20/10/2021
9 Trần Minh Trung 20/10/2021 25/10/2021
10 Nguyễn Anh Pha 20/10/2021 21/10/2021