Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lý Hương Ly 01/07/2022
3 Lý Hương Ly 01/07/2022
4 MAI VĂN MINH 01/07/2022
5 Ngô Thị Phương Thảo 01/07/2022
6 ĐỖ NGỌC PHƯƠNG 01/07/2022
7 Ngô Thị Phương Thảo 01/07/2022
8 Trịnh Thị Mai Phương 01/07/2022
9 Phạm Thị Hiền 01/07/2022
10 Lê Tất Linh 01/07/2022