Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Thúy Phượng 03/12/2021
3 GIẢN THỊ HƯỜNG 03/12/2021
4 Hồ Thị Thúy Nga 03/12/2021
5 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
6 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
7 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
8 Võ Vương Diệu Thuý 03/12/2021
9 Phan Thị Thuỳ Trang 03/12/2021
10 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021